Uurisime erinevas vanuses inimestelt, kuidas nad suhtuvad autojuhtidesse, kes segavad ühistranspordiliiklust ning vanusegruppide arvamus ühtis. Leiti, et peale bussiradade teket ei ole tegu väga suure probleemiga, kuid rikkujaid leidub endiselt. Probleemile sobilikuks lahenduseks peeti trahvide kasutuselevõttu.
Küsitluse käigus intervjueerisime eelkõige kohalikke inimesi, kellest osad olid ka ise autojuhid. Eelkõige öeldi, et nad püüavad olla liikluses viisakad, kuid tunnistati, et eksimusi tuleb ette ikka. Tallinlased tunnevad, et eestlaste liikluskultuur on aastate jooksul paranenud. Suur roll selle kujunemisel on bussiradade tekkel, tänu millele on liiklusrikkumisi vähem ja bussiliiklus kiirem. Autojuhid on muutunud kindlamaks, kuid kohati liiga arrogantseks. Arvamust avaldasid ka turistid. “Tallinna liikluskorraldus on väga hea, kuid rikkujad on ka mulle silma jäänud”, ütles 62-aastane härrasmees Norrast. “Trammi- ja bussiliikluse takistajat tuleks karistada karmilt, rahatrahv võiks alata sajast eurost.” “See on väga nõme, et autojuhid ühistranspordiliiklust segavad. Nende käitumist võiks mõjutada liiklusmärkide abil, kuid ma arvan, et need ka ei aita. Valikutest jääb alles vaid rahatrahv,” ütlesid noored alternatiivse eluviisi viljelejad.
Lugu on kirjutatud KAMA meeskonna Ideestart poolt ja ei väljenda KAMA2 korraldajate ja koostööpartnerite poolset arvamust. Trammis toimunud seminaril oli ülesanne osalejatel saada meediakajastust seoses trammi-, trolli- ja bussiliiklusega Tallinnas.